ANNA.K. is ervan overtuigd dat kunst en cultuur voor een ruimere kijk en voor meer verdraagzaamheid in de samenleving zorgen. Het kan je verrassen, emotioneren op onverwachte momenten, maar bovenal kunnen kunst en cultuur je verrijken. Daarom adviseert ANNA.K. cultuurinstellingen bij het professionaliseren in de werving van particuliere giften en sponsorgelden  zodat er nog meer inspirerender kunst- en cultuurprogramma’s ontwikkeld en gerealiseerd kunnen worden.